Definicje i postrzeganie sportu elektronicznego

Definicje i postrzeganie sportu elektronicznego

Wcześniejszy artykuł dotyczący możliwości wprowadzenia sportów elektronicznych do kanonu nauczania akademickiego! Jednak jedną z głównych przeszkód na tej drodze możne być przekonanie panujące wśród społeczeństwa. Dlaczego? E-sport nie jest utożsamiany z aktywnością fizyczną. Więcej informacji znajdziecie poniżej!

Strata czasu?

Według wielu osób (szczególnie tych, które nie są zainteresowane technologią), gry komputerowe są całkowicie odmienną formą rekreacji – kojarzone są raczej z nowoczesną rozrywką.
Zabawą, a także, co warto zaznaczyć, z doskonałym sposobem na stratę cennego czasu i energii młodych ludzi.

e-sport to strata czasu
Fot: http://www.leksykonmasazu.pl/

 

Poniższy artykuł przedstawia dlaczego E-sport można, a nawet trzeba traktować na równi z pozostałymi, tradycyjnymi sportami. Rozważania te mogą być doskonałym materiałem do dyskusji na temat sportów elektronicznych i ich roli w dzisiejszym świecie rywalizacji sportowej.

Książki o e-sporcie?

Zacznijmy od tego, czym tak naprawdę jest E-sport i co go charakteryzuje…

Sport elektroniczny wraz z mnogością dyscyplin, które w nim występują, wciąż nie doczekał się tak wielu publikacji jak sporty klasyczne (olimpijskie), które posiadają liczne odniesienia w pracach
naukowych i publikowanych materiałach. Niewielka ilość informacji na temat e-sportu wynika prawdopodobnie z tego, że dopiero od niespełna kilku, najwyżej kilkunastu lat jest on dostępny dla szerszego grona odbiorców.

literatura e-sport
Fot: Raising the Stakes: E-Sports and […] (Taylor 2012)

Większość prac traktujących o tym fenomenie znajdziemy w literaturze obcej – od tekstów zajmujących się całokształtem E-sportu, jego historią, przez socjologiczne podstawy sportów elektronicznych, po dyskusje na temat zasad oraz ograniczeń technologicznych.

Czym jest sport? Postrzeganie

By rozwiać nieco przytoczone powyżej wątpliwości co do słuszności e-sportu, w pierwszej kolejności należałoby odnieść się do definicji tego słowa i cech charakterystycznych, które musi spełniać dyscyplina, aby mogła być nazwana sportem. Rozumienie tego terminu w pewnych środowiskach jest dość ograniczone, co może dodatkowo wywołać pewne kontrowersje, ale jak postrzegać w tym kontekście „sportowość” gier karcianych: brydż sportowy, poker sportowy lub dlaczego szachy możemy zaliczyć do sportów walki? Sport elektroniczny często jest postrzegany przez pryzmat skłonności patologicznych wśród niektórych grup społecznych. Te same problemy są widoczne u osób, które nadmiernie angażują się w jakikolwiek sport, w trakcie jego uprawiania, bądź po zakończeniu kariery.

e-sport -owy nerd
Fot: https://pl.pinterest.com/pin/571886852656798033/

 

Definicja sportu w ujęciu Rady Europy (2007) zawarta w (red.) Sozański, Czerwiński, Sadowski „Podstawy teorii i technologii treningu sportowego” (2013) to: „[…] wszelkie formy aktywności fizycznej, które poprzez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane, stawiają sobie za cel wypracowanie, bądź poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiąganie wyników sportowych na wszelkich poziomach […]”.

Odmienne ujęcie, bardziej filozoficzne, prezentuje Lipiec (2007) (w Sozański 2013), mówiące o tym, że w sporcie ważne są przede wszystkim wartości, które dana dyscyplina niesie za sobą niezależnie od tego jaki jest poziom uprawianej aktywności.
A więc sport: „…jest generatorem i manifestacją wartości oryginalnej…. A jest nią bezinteresowna sprawdzalność ludzkiej mocy życiowej”.

Jeśli przyjrzymy się dokładniej charakterystyce sportów elektronicznych, oraz temu, w jaki sposób organizowane są turnieje i jak trenują poszczególne drużyny, znajdziemy wiele podobieństw do wyżej przedstawionych definicji.

Luźne rozważania

Sport elektroniczny jest bardzo interesującą oraz nowoczesną grupą dyscyplin sportowych. Obecnie miliony ludzi korzysta i angażuje się w „kulturę medialną”. Osoby młode są głównym odbiorcą gier komputerowych. Tempo rozwoju sportów elektronicznych spowodowało drastyczne zwiększenie jego popularności. Większość ludzi korzysta z komputerów, laptopów czy konsol mimo konsekwencji jakie niesie za sobą zbyt długie przesiadywanie w pozycji siedzącej.

We współczesnym świecie model komunikacji międzyludzkiej nieustannie ulega zmianie. Granica wieku od którego człowiek zaczyna korzystać z pomocy narzędzi komputerowych przesuwa się coraz bardziej. Powoduje to, że coraz młodsi ludzie są wciągani w wir wirtualnego świata, który mimo tego, że daje ogromne możliwości, to może także być bardzo niebezpiecznym miejscem. Już dzieci w 5-6 roku życia uczą się korzystania z komputera, bądź innych narzędzi które są powiązane z Internetem. Spowodowane jest to postępującym upraszczaniem i tworzeniem aplikacji w taki sposób, aby były obsługiwane intuicyjnie, zatem potencjalne problemy wynikające z użytkowania urządzeń elektronicznych nie dotyczą tylko i wyłącznie osób starszych.

Podsumowanie

Wraz z przesuwaniem się tych granic i rozwojem technologii, przesuwać się będzie zainteresowanie ludzi także w kwestiach związanych ze sportową rywalizacją – i w tym też wciąż kształtującym się trendzie należy szukać odpowiedzi, czym tak naprawdę jest rywalizacja e-sportowa. I, choć może to się wydawać nieco banalne, o tym, czy ten rodzaj aktywności zaliczony zostanie do kategorii pełnoprawnych dziedzin sportowych, będą już decydować miłośnicy i sportowcy, korzystający z nowoczesnych form współzawodnictwa w świecie wirtualnym.

Piśmiennictwo:
Białecki A, Analiza wybranych aspektów szkolenia sportowców elektronicznych – Praca licencjacka, Katedra Teorii Sportu, Sportów Wodnych i Zimowych, Zakład Teorii Sportu, Warszawa 2016

Dodaj komentarz