Historia sportu elektronicznego

Historia sportu elektronicznego

Historia e-sportu zaczynała tworzyć się w salach uniwersytetów, kafejkach internetowych oraz w „głowach ludzi”, którzy zafascynowani potencjałem umysłowym już od dawna rywalizowali ze sobą w czymś co możemy nazwać „formą pierwotną e-sportu”.

Sport elektroniczny domeną naukowców

W przeciwieństwie do dzisiejszych warunków technologicznych, e-sport początkowo był rozgrywany podczas spotkań kilku lub kilkunastu osób, które zazwyczaj były naukowcami lub studentami. Rozgrywki prowadzono na jednym lub wielu komputerach, jednak niemożliwe były rozgrywki tak jak obecnie, gdzie dwa urządzenia są sobą połączone za pomocą Internetu. Ograniczenia były czysto technologiczne. Pomimo takich niedogodności e-sport, jego idee i emocje związane z tego rodzaju rywalizacją nadal są podobne (Taylor 2012).

E-sport powstawał w zamkniętych społecznościach. Na przełomie lat 70 gościł w ramach pierwszych prymitywnych gier. Najciekawszym aspektem tego jest miejsce, prowadzenia rozgrywek
e-sportowych. E-sport ma swoje początki na terenach uczelni, które zajmowały się informatyką. Można stwierdzić, że e-sport nie był tylko i wyłącznie domeną młodych ludzi nieustannie siedzących przed monitorem. Geneza e-sportu jest dużo ciekawsza niż możemy sobie wyobrazić. Od zamkniętych sal uniwersytetów, po stadiony wypełnione ludźmi.

historia e-sportu

Maszyny „Arcade”

Jak więc szczegółowo wygląda historia sportów elektronicznych? Ponad wspomniane wydarzenia kluczowe były także, rozgrywki prowadzone w drugiej połowie lat 70 przy użyciu „maszyn arcade”. Rozgrywki bez dostępu do Internetu miały charakter lokalny, a możliwości wymiany informacji na temat osiąganych wyników ograniczone. Przez brak możliwości wymiany najlepszych wyników gracze musieli je zapamiętywać, zapisywać, i archiwizować na swój własny sposób. Archiwizacja przebiegała za pomocą zdjęć, aż do chwili, w którym powstały maszyny,
które miały możliwość zapisywania najlepszych wyników we własnej pamięci.

Ostatnią przeszkodą na drodze globalizacji była wymiana wyżej wspomnianych rekordów pomiędzy graczami z całego świata. Wcześniej wspomniana forma zapisywania najlepszych wyników funkcjonowała w lokalnych społecznościach graczy. Rywalizacja z osobami spoza regionu była utrudniona. Kiedy gracze otrzymali dostęp do Internetu, zamieszczali swoje najlepsze wyniki w bazach danych, które się tym zajmowały. Następstwem tych rozgrywek są bezpośrednio rozgrywki które możemy oglądać dzisiaj. Turnieje rozwijały się organizacyjnie, wychodząc z piwnic i kafejek internetowych, aby w dniu dzisiejszym znaleźć się na stadionach i w halach sportowych. Należy wspomnieć także o mnogości gier które wraz z upływem czasu ewoluowały dając graczom coraz więcej możliwości. Od gier dwuwymiarowych z uproszczonym interfejsem i kontrolą użytkownika, aż po gry trójwymiarowe, w których możemy znaleźć zaawansowany interfejs (Taylor 2012).

Źródła: 
1. Taylor, T. L. (2012). Raising the stakes: e-sports and the professionalization of computer gaming. Cambridge, MA: MIT Press.

Dodaj komentarz